Search:      Class:   

Class:

H16A Hoods/Housings(IP65)

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-SE-2B-M20 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; Standard construction; Side entry; 2 bolts; M20

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-SE-2B-PG16 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; Standard construction; Side entry; 2 bolts; PG16

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-SEH-2B-M25 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; High construction; Side entry; 2 bolts; M25

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-SEH-2B-PG16 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; High construction; Side entry; 2 bolts; PG16

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-SEH-2B-PG21 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; High construction; Side entry; 2 bolts; PG21

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-TE-2B-M20 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; Standard construction; Top entry; 2 bolts; M20

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-TE-2B-PG16 Part:Hoods

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; Standard construction; Top entry; 2 bolts; PG16

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-TEH-2B-M25 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; High construction; Top entry; 2 bolts; M25

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-TEH-2B-PG16 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; High construction; Top entry; 2 bolts; PG16

 • Class:H16A Hoods/Housings(IP65) >>H16A-TEH-2B-PG21 Part:Hood

  Info: H16A Metal Hoods/Housings; High construction; Top entry; 2 bolts; PG21